Instalogo

Aktiivvaht "Yeyo Bubbles" 5L

Tootekood: AFOAM5K
Kaubamärk:
Ühik: tk
Laoseis: Laos
Hind:
67,90 €

13,58 €/L
Kogus: - +

VideoBad Boys "Yeyo Bubbles" Active Foam (Aktiivvaht) on esmaklassiline kirsilõhnaline sõiduki eelpesu vahend, mis on välja töötatud autohooldajate ja autofanaatikute jaoks. Imepärane vahutamisvõime võimaldab kasutada pinna puhastamiseks vahupüstolit või survepesu vahupüstolit. Tihe vaht eemaldab tahma, mustuse, setted, soola ja pori ega jäta mingeid jääke. Neutraalse pH-ga koostis ei kahjusta vahakihti ega muid kaitsekihte ning jätab autole meeldiva kirsilõhna. Ideaalne kasutamiseks eelpesuks.

Toode on pH neutraalne ning ei sisalda lenduvaid silikoone.

Valmistage lahus, selleks segage vaht veega, tavaliselt vahekorras: 1:10 PA vahupesur, 1:200 käsivahupüstol.

Katke kuiv auto tootega Active Foam.

Laske vahul paar minutit toimida, et mustust pehmendada ja eemaldada. Ärge laske tootel pinnal kuivada! Loputage autot veega, eelistatavalt survepesuri abil.

Jätkake pesemisprotseduuri järgmise etapiga (näiteks šampooniga).

Märkused:

Vältige pesemist otsese päikesevalguse käes.

Ärge kandke vahtu auto kuumadele värvitud pindadele.

Ärge laske vahul ära kuivada.

Mitte lasta külmuda.

Nahasöövitus/-ärritus. 2. ohukategooria; H315Põhjustab nahaärritust. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] segu (3 : 1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: mitteioonsed pindaktiivsed ained (< 5 massiprotsenti), anioonsed pindaktiivsed ained (15 <= massiprotsent < 30), lõhnaaine; säilitusained: bronopool (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOOL), segu sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) (METÜÜLKLOROISOTIASOLINOON/METÜÜLISOTIASOLINOON). Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus: 15,1 g/l (20 °C).

Toode on registreeritud Terviseameti Mürgistusteabekeskuses www.16662.ee

Selle tootega sobiks

Bad Boys "Slicky Don" Shampoo (Šampoon) on kvaliteetne viinamarjalõhnaga autopesu šampoon.

Tootekood: SHAMP5K ,   Laoseis: Laos
64,50 € (5%)
67,90 €

Bad Boys "Crimson Tide" Wheel Gel  (Veljegeel) on spetsiaalne rehvide ja velgede puhastusvahend.

Tootekood: WHEEL5K ,   Laoseis: Laos
90,60 €
Sarnased tooted

Bad Boys "Yeyo Bubbles" Active Foam (Aktiivvaht) on esmaklassiline kirsilõhnaline sõiduki eelpesu vahend.

Tootekood: AFOAM100 ,   Laoseis: Laos
3,60 €

Bad Boys "Yeyo Bubbles" Active Foam (Aktiivvaht) on esmaklassiline kirsilõhnaline sõiduki eelpesu vahend.

Tootekood: AFOAM500 ,   Laoseis: Laos
11,90 €

Puhkus