Instalogo

Lihtne autopesu komplekt

Tootekood: S5GG6
Kaubamärk:
Ühik: kompl
Laoseis: Tellimisel
Hind: 42,60 €
40,47 €

Lihtne autopesu komplekt: Šampoon 500ml, Lambavillane pesukinnas ja Klaasipuhastusvaht 600ml.

Bad Boys "Slicky Don" Shampoo (Šampoon) on kvaliteetne viinamarjalõhnaga autopesu šampoon, mis on mõeldud autohooldajatele ja autofriikidele. Suure vahutamisvõimega koostis tekitab pesemiseks tihedate mullidega vahu. Šampoonivaht tungib auto raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ja ümbritseb kõik mustusega kaetud osad nii, et neid saab kergesti puhtaks loputada. Šampoon on universaalne – puhastab värvitud pindu, klaasi, velgi või metalli ega kahjusta samal ajal vahakihti ja hermetiseerivaid kattekihte. Bad Boysi šampooniga saab kergesti eemaldada asfaldiplekke, paksu pori, raskesti eemaldatavat mustust ja putukate jäänuseid. Eriti libe lahus välistab pinna puhastamisel kriimustuste ja pööriste tekke. Jätab auto pinnale värske viinamarjade lõhna.

Lambavillane pesukinnas RRC on ideaalne abivahend auto välispesuks. Lambavillakiud tõstavad mustuse pinnalt lahti ning eemaldavad selle pindasi kahjustamata.

Klaasipuhastusvaht RRC: ainulaadne aktiivset vahtu tekitav koostis sisaldab täiustatud puhastusaineid, mis toimivad kiiremini ning hoiavad ära mustuse ja tolmu külgekleepumise, sest vähendavad staatiliste elektrilaengute kuhjumist. Eemaldab raskesti eemaldatava mustuse, tolmu, määrde ja putukate jäänused. Jätab triipudeta läikiva pinna ega kahjusta toonitud aknaid, klaaspindu ja peegleid. Puhastusvahend RR Customs Glass Cleaner on mõeldud kasutamiseks professionaalsetele aknapesijatele ja akende toonijatele. Samas on toode piisavalt universaalne kasutamiseks nii kodudes kui ka tööstuses akende, keraamiliste plaatide, peeglite jms puhastamiseks.

Tooted on pH neutraalsed ning ei sisalda lenduvaid silikoone.

 

Šampoon:

Veenduge enne kasutamist, et auto kere oleks külm ja auto varjulises kohas.

Me soovitame kasutada pesemiseks kahe ämbri meetodit ja villast pesukinnast.

Loputage autot veega, eelistatavalt survepesuri abil, et eemaldada lahtine mustus ja jäätmed.

Valage ämbrisse ligikaudu 30ml šampooni ja lisage 10 liitrit vett.

Peske auto üleni šampoonilahuse ja villase pesukinda abil.

Loputage autot veega, eelistatavalt survepesuri abil.

Märkus:

Ärge laske tootel pinnal kuivada.

Lambavillane pesukinnas:

Parima tulemuse saamiseks, tehke autole eelpesu kasutades Bad Boys Active Foami (Aktiivvaht). See peaks eemaldama 90% mustusest.

Seejärel, kasutada lambavillase kindaga pesemisel „kahe ämbri meetodit”:

Ühte ämbrisse tehke Bad Boys šampooni lahus mida kindaga autole kanda. See lahus eemaldab ülejäänud 10% mustusest.

Teise ämbrisse pange puhas vesi, mille sees kinnast loputada. Kinda loputamine on vajalik iga kord ennem kui uuesti šampoonivee sisse kasta. Siis ei satu kindalt maha pestud mustus šampooni vette ja sealt uuesti autole.

Peale pesu, loputada kinnas põhjalikult ning jätta kuivama.

Märkused:

Kuna toode on naturaalsest lambavillast, siis mõningane kulumine ja aja jooksul villa hävinemine on loomulik.

Lambavillase pesukindaga ei ole soovitav tugevalt määrdunud või ohtrate pigiplekkidega kaetud autot pesta. Eelpesu on sel juhul soovitatav.

Klaasipuhastusvaht:

Enne kasutamist loksutada tugevasti.

Proovige toimet kõigepealt silmapaistmatus piirkonnas.

Pihustage veidi puhastatavale pinnale.

Pühkige kuivaks, kasutage selleks pehmet udemevaba lappi, mikrokiudlappi või paberkäterätikut.

Märkused:

Kaitske külmumise eest.

Ärge laske vahul ära kuivada.

 

Šampoon:

Nahasöövitus/-ärritus. 2. ohukategooria; H315Põhjustab nahaärritust. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264 Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] segu (3 : 1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: mitteioonsed pindaktiivsed ained (< 5 massiprotsenti), anioonsed pindaktiivsed ained (15 <= massiprotsent < 30), lõhnaaine; säilitusained: bronopool (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOOL), segu sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) (METÜÜLKLOROISOTIASOLINOON/METÜÜLISOTIASOLINOON). Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus: 15,1 g/l (20 °C)

Klaasipuhastusvaht:

H222 Eriti tuleohtlik aerosool. H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P410 + 412 Kaitsta päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C / 122 °F. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. Sisaldab: < 5% anioonsed pindaktiivsed ained; lõhnaaine.

Tooted on registreeritud Terviseameti Mürgistusteabekeskuses www.16662.ee 

Selle tootega sobiks

Rataste puhastuskomplekt: Veljegeel 500ml, Rehviläige 100ml ja Rehviläike aplikaatorpadi.

Tootekood: W500T100TA ,   Laoseis: Tellimisel
21,57 € (5%)
22,70 €

Bad Boys "Dark Warrior" Tire Dressing (Rehviläige) on spetsiaalne rehvide hoolduseks ning taastamiseks mõeldud toode.

Tootekood: TIRE100 ,   Laoseis: Tellimisel
6,80 €

Bad Boys "Crimson Tide" Wheel Gel  (Veljegeel) on spetsiaalne rehvide ja velgede puhastusvahend.

Tootekood: WHEEL100 ,   Laoseis: Laos
3,90 €

Bad Boys "Dark Warrior" Tire Dressing (Rehviläige) on spetsiaalne rehvide hoolduseks ning taastamiseks mõeldud toode.

Tootekood: TIRE500 ,   Laoseis: Laos
18,24 € (5%)
19,20 €

Bad Boys "Crimson Tide" Wheel Gel  (Veljegeel) on spetsiaalne rehvide ja velgede puhastusvahend.

Tootekood: WHEEL500 ,   Laoseis: Laos
13,90 €

Universaalne sinine mikrokiudlapp 40x40cm

Tootekood: KL730101 ,   Laoseis: Laos
2,50 €

Mikrokiudlappide komplekt 4tk 40x40cm

Tootekood: KL615907 ,   Laoseis: Laos
13,00 €
Sarnased tooted

Bad Boys "Slicky Don" Shampoo (Šampoon) on kvaliteetne viinamarjalõhnaga autopesu šampoon.

Tootekood: SHAMP500 ,   Laoseis: Laos
11,90 €

Lambavillane pesukinnas RRC on ideaalne abivahend auto välispesuks.

Tootekood: GLOVE ,   Laoseis: Tellimisel
22,80 €

Ainulaadne aktiivset vahtu tekitav koostis sisaldab täiustatud puhastusaineid, mis toimivad kiiremini ning hoiavad ära mustuse ja tolmu külgekleepumise.

Tootekood: GLASS600 ,   Laoseis: Laos
7,90 €

Puhkus