Instalogo

Üldpuhastusaine APC "Dirt Enemy No.1" 5L

Tootekood: APC5K
Kaubamärk:
Ühik: tk
Laoseis: Laos
Hind:
53,80 €

10,76 €/L
Kogus: - +

VideoBad Boys "Dirt Enemy No.1" APC (Üldpuhastusaine) on ainulaadne tsitruselõhnaline universaalne puhastusvahend, mis on välja töötatud autohooldajate ja -fännide jaoks. Väga kontsentreeritud neutraalse pH-ga puhastusvahend on mõeldud sise- ja välispindade töötlemiseks. Tungib sügavale mustusesse ja eemaldab tolmu, tahma, rasva ning raskesti eemaldatavad kohvi-, veini- ja toiduplekid ning lemmikloomade põhjustatud määrdumise isegi tundlikelt materjalidelt. APC seondub mustusega ja moodustab kergesti mahapestava suspensiooni. Puhastab õrnalt vaibad, polstri, salongi laematerjali, vinüül- ja nahkpinnad, kere, rehvid, veermiku, mootoriruumi ja palju muud. Bad Boys APC ei kahjusta pindu, ei jäta pinnale mingeid jääkkemikaale, ei muuda värvust ega põhjusta lõhna või sööbivate aurude eraldumist.

NB!! Toode on kontsentraat. Lahjendage veega tugeva määrdumise puhul vahekorras 1:4, kerge määrdumise puhul 1:8. Kontsentreerimata kujul kasutamine on omal vastutusel!!

Toote pH väärtus on 11 (lahjendamata kujul).

Toode ei sisalda lenduvaid silikoone.

NB!! Toode on kontsentraat. Kontsentreerimata kujul kasutamine on omal vastutusel!!

Veenduge enne kasutamist, et puhastatav pind oleks külm ja auto varjulises kohas.

Kontrollige materjali värvikindlust varjatud kohas.

Lahjendage kontsentreeritud toodet veega (tugeva määrdumise puhul vahekorras 1:4, kerge määrdumise puhul 1:8).

Töödelge lahusega määrdunud pinda.

Laske ainel toimida 10–30 sekundit ja pühkige jäägid ära. Puhastusvahend avaldab plekile emulgeerivat toimet, aktiivsed ained eemaldavad pinnalt mustuse ja seovad selle lahusega.

Pühkige pind pehme lapiga puhtaks või loputage veega.

Vajaduse korral korrake puhastamist.

Märkus:

Ärge laske tootel pinnal kuivada.

Nahasöövitus/-ärritus. 1A ohukategooria; H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. Klassifitseerimise aluseks olnud ained: dinaatriummetasilikaat-vesi(1/5); etoksüülitud rasvalkohol, 5 mol EO; tetranaatriumetüleendiamiintetraatsetaat. Sisaldab: EDTA ja selle soolad (< 5 massiprotsenti), mitteioonsed pindaktiivsed ained (5 <= massiprotsent < 15), amfoteersed pindaktiivsed ained (< 5 massiprotsenti) lõhnaaine, allergeensed aroomiained: bensüülalkohol (BENSÜÜLALKOHOL), tsitraal (TSITRAAL). Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus: 54,37 g/l (20 °C).

Toode on registreeritud Terviseameti Mürgistusteabekeskuses www.16662.ee 

Selle tootega sobiks

Universaalne sinine mikrokiudlapp 40x40cm

Tootekood: KL730101 ,   Laoseis: Laos
2,50 €
Sarnased tooted

Bad Boys "Dirt Enemy No.1" APC (Üldpuhastusaine) on ainulaadne tsitruselõhnaline universaalne puhastusvahend.

Tootekood: APC100 ,   Laoseis: Laos
3,60 €

Bad Boys "Dirt Enemy No.1" APC (Üldpuhastusaine) on ainulaadne tsitruselõhnaline universaalne puhastusvahend.

Tootekood: APC500 ,   Laoseis: Laos
8,70 €

Puhkus