Instalogo

Veljegeel "Crimson Tide" 5L

Tootekood: WHEEL5K
Kaubamärk:
Ühik: tk
Laoseis: Laos
Hind:
90,60 €

18,12 €/L
Kogus: - +

VideoBad Boys "Crimson Tide" Wheel Gel (Veljegeel) on spetsiaalne rehvide ja velgede puhastusvahend, mis on välja töötatud autohooldajate ja autoentusiastide tarbeks. Geel moodustab paksu, kleepuva ja kontsentreeritud kihi, mis tungib sügavale mustusesse. Võimsa määrdetoimega lahendus, mis kõrvaldab ja eraldab abrasiivse pori, teedelt pärineva tahma, mustuse ja saasta velgedelt, rehvidelt ning piduridetailidelt. Geel avaldab ka harjale määrivat toimet, mistõttu harjamine või hõõrumine ei kahjusta rattaid ega auto muid osi. Tasakaaluline pH on neutraalse väärtusega ja sobib ideaalselt ükskõik millist tüüpi velgede puhastamiseks: värvitud, poleeritud, kroomitud, anodeeritud, pulbervärvitud, süsinikkiudveljed või läikiva vinüülkilekattega veljed. Kokkupuutumisel saasteainetega tekitab Bad Boys Wheel Gel „veritseva” efekti veljele, mis suurendab puhastamise tõhusust.

Toode on pH neutraalne ning ei sisalda lenduvaid silikoone.

Pihustage lahust velgedele, rehvidele, piduritele, vedrustusosadele.

Tugeva määrdumise eemaldamiseks laske geelil toimida pinnal mõne minuti jooksul.

Veel parema tulemuse saamiseks kasutage geeliga puhastamisel kvaliteetseid veljepuhastusharju.

Loputage velgi ja rehve (surve)veega.

Täiusliku viimistluse saamiseks kuivatage veljed puhta mikrokiudlapiga.

Märkused:

Hoida kuivas ja jahedas kohas temperatuuril 5–20 °C.

Ärge laske tootel pinnal kuivada.

Kanda külmadele pindadele.

Naha sensibiliseerimine. 1. ohukategooria; H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Äge (suukaudne) mürgisus. 4. ohukategooria: H302 Allaneelamisel kahjulik. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P330 Loputada suud. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] segu (3 : 1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Klassifitseerimise aluseks olnud ained: ammoonium-2-sulfanüülatsetaat. Ärge kasutage värvipüstoliga. Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus: 31,44 g/l (20 °C).

Toode on registreeritud Terviseameti Mürgistusteabekeskuses www.16662.ee 

Selle tootega sobiks

Bad Boys "Dark Warrior" Tire Dressing (Rehviläige) on spetsiaalne rehvide hoolduseks ning taastamiseks mõeldud toode.

Tootekood: TIRE500 ,   Laoseis: Laos
18,24 € (5%)
19,20 €
Sarnased tooted

Bad Boys "Crimson Tide" Wheel Gel  (Veljegeel) on spetsiaalne rehvide ja velgede puhastusvahend.

Tootekood: WHEEL100 ,   Laoseis: Laos
3,90 €

Bad Boys "Crimson Tide" Wheel Gel  (Veljegeel) on spetsiaalne rehvide ja velgede puhastusvahend.

Tootekood: WHEEL500 ,   Laoseis: Laos
13,90 €

Puhkus