Instalogo

Privaatsuspoliitika

 

Privaatsuspoliitika, küpsised ja isikuandmete töötlemine

Veebipoe BadBoys.ee (edaspidi Veebipood) isikuandmete vastutav töötleja on FaaFaa OÜ (registrikood 14476396) ja Roller Äritarkvara OÜ.

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

2.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi (edaspidi Ostja) tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ning kaupade ja teenuste osutamisel seonduvates küsimustes.

2.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Ostja andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

2.3. Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks.

2.4. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

3.1. Isikuandmete töötlemine toimub Ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

3.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

4.1. Isikuandmed edastatakse Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

4.2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Ostja poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Ostja aadress.

4.3. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.4. Kui Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

4.5. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

5.1. Isikuandmeid hoitakse Roller Äritarkvara OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

5.2. Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

5.3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

5.4. Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6.  Isikuandmetega tutvumine, nõusoleku tagasivõtmine ja kustutamine

6.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel.

6.2. Kui isikundmete töötlemine toimub Ostja nõusoleku alusel, siis on Ostjal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Veebipoodi e-posti teel.

6.3. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Veebipoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7. Säilitamine

7.1. Veebipoes säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

7.2. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

7.3. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

8. Küpsised

8.1. Veebipood kasutab lehe töötamiseks küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK vastava teate ilmnemisel, nõustub Ostja küpsiste kasutamisega.

9. Otseturustusteated

9.1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Ostja on andnud vastava nõusoleku. Kui Ostja ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust Veebipoega e-posti teel.

10. Pretensioonide esitamine

10.1. Kui Ostjal on Veebipoe isikuandmete töötlemise osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile info@badboys.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad alates 01.06.2018

FaaFaa OÜ, Reg.nr: 14476396

 

 

Puhkus